DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Tài sản 261 Nguyễn Chí Thanh Q.5

THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI SẢN : Diện tích :74,2m2 Liên hệ :0941227676 Tuấn

Giá tài sản: 22.000.000.000