GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Giới thiệu công ty:

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group là tổ chức kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự gồm: Đấu giá viên, Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, từng giữ trọng trách trong các đơn vị quản lý nhà nước và đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành Tổ chức các cuộc bán đấu giá tài sản thành công.

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 41.02.0056/TP-ĐGTS-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/06/2019, đã được chuyển đổi doanh nghiệp Đấu giá tài sản theo Thông báo số: 3538/TB-STP ngày 21/06/2019 của Sở Tư Pháp TP.HCM

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group trực thuộc Vila Law Toàn Cầu Group, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Quản lý, thanh lý tài sản; Bán đấu giá tài sản; Trung tâm trọng tài thương mại; Công ty Luật; Văn phòng Công chứng; Thừa phát lại; Công ty Bảo vệ, vệ sỹ….

Công ty chúng tôi là tập hợp đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, đã từng làm việc nhiều năm trong ngành tư pháp, có phẩm chất đạo đức, tận tâm, thực hiện các nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp.

Chúng tôi đẩm bảo mang lại chất lượng dịch vụ uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp nhất cho Quý khách hàng.

2. Giới thiệu phần bán tài sản đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá các tài sản:

­ Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;

­ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

­ Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;

­ Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

­ Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

­ Tài sản đấu giá theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn cả nước.

Tư vấn luật:

  • ­ Dịch vụ pháp lý
  • ­ Giải quyết tranh chấp
  • ­ Tư vấn đầu tư
  • ­ Sở hữu trí tuệ
  • Đăng ký sản phẩm