THÔNG TIN CHI TIẾT TÀI SẢN :

Diện tích :74,2m2
Liên hệ :0941227676 Tuấn