Tài sản thi hành án

Products

THA-001
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Giá khởi điểm: 800,000,000₫
Đã kết thúc
THA-001
Lô xe máy 200 chiếc xe máy (Đấu giá lần 2)
Lô xe máy 200 chiếc xe máy (Đấu giá lần 2)
Giá khởi điểm: 800,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá lô iPhone tịch thu
Đấu giá lô iPhone tịch thu
Giá khởi điểm: 80,000,000₫
Đã kết thúc

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công