Tài sản nhà nước

Products

XTT-0001
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố
Giá khởi điểm: 5,000,000₫
Đã kết thúc
XTT-0001
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố (Đấu giá lần 2)
Đã kết thúc
CDTT-0001
Nhà công đoàn bị tịch thu
Nhà công đoàn bị tịch thu
Giá khởi điểm: 50,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá quốc tế
Đấu giá quốc tế
Giá khởi điểm: 3,000,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá nhà đất
Đấu giá nhà đất
Giá khởi điểm: 1,000,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá biển số đẹp 88888
Đấu giá biển số đẹp 88888
Giá khởi điểm: 100,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda 6; Biển kiểm soát 31A-6528 của Báo Tiền phong
Đã kết thúc

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công