Danh mục tài sản

Products

VTA-000002.23
01 xe ô tô nhãn hiệu Audi A8L đã qua sử dụng, biển kiểm soát số 51F-666.54
Đã kết thúc
0315797413
Xe Toyota Camry 2
Xe Toyota Camry 2
Giá khởi điểm: 400,000,000₫
Đã kết thúc
0315797413
Xe Toyota Camry
Xe Toyota Camry
Giá khởi điểm: 400,000,000₫
Đã kết thúc
BVQY7
Lô thiết bị, vật tư ngành quân y của Bệnh viện Quân y
Đã kết thúc
VMHG001
Vương miệng hoàng gia
Vương miệng hoàng gia
Giá khởi điểm: 5,000,000,000₫
Đã kết thúc
PTXC12
Xe Honda City 2020
Xe Honda City 2020
Giá khởi điểm: 450,000,000₫
Đã kết thúc
PTXC12
Xe Honda City 2020 (Đấu giá lần 2)
Xe Honda City 2020 (Đấu giá lần 2)
Giá khởi điểm: 45,000,000₫
Đã kết thúc
BDS234590
Lô đất số 4 Nguyễn Trãi
Lô đất số 4 Nguyễn Trãi
Giá khởi điểm: 10,000,000,000₫
Đã kết thúc

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công