Thời gian đấu giá còn lại:

00 ngày
:
00 giờ
:
00 phút
:
00 giây

Xe Toyota Camry 2

 • Mã tài sản :0315797413
 • Thời gian mở đăng ký :23/10/2023 00:00:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :24/10/2023 21:59:00
 • Giá khởi điểm :400,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :200,000 VNĐ
 • Bước giá :20,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :200,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :Công Ty TNHH BidPro
 • Nơi xem tài sản :
 • Thời gian xem tài sản :
 • Thời gian bắt đầu trả giá :24/10/2023 22:00:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :26/10/2023 00:00:00
Chia sẻ:
 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Cầu Group
 • Đấu giá viên :Hoàng Văn Minh
 • Địa chỉ :
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công