Đã kết thúc

Xe 4 bánh Mazda

 • Mã tài sản :ABC-ZYX
 • Thời gian mở đăng ký :06/09/2023 19:41:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :08/09/2023 19:50:00
 • Giá khởi điểm :200,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :5,000,000 VNĐ
 • Bước giá :10,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :5,000,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :
 • Nơi xem tài sản :10 Nguyễn Oanh
 • Thời gian xem tài sản :15 ngày
 • Thời gian bắt đầu trả giá :06/09/2023 20:00:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :08/09/2023 21:42:00
Chia sẻ:

Kết quả đấu giá

Giá trúng đấu giá:
380,000,000 VNĐ
Mã người trúng:
EA781FBC93

Lịch sử đặt giá:

#14 EA781FBC93 380,000,000 VNĐ 07/09 21:37:02
#13 EA781FBC93 370,000,000 VNĐ 07/09 21:36:18
#12 EA781FBC93 360,000,000 VNĐ 07/09 21:34:27
#11 EA781FBC93 350,000,000 VNĐ 07/09 21:33:08
#10 EA781FBC93 340,000,000 VNĐ 07/09 21:32:41
#9 EA781FBC93 330,000,000 VNĐ 07/09 21:30:27
#8 EA781FBC93 320,000,000 VNĐ 07/09 21:28:11
#7 EA781FBC93 310,000,000 VNĐ 07/09 21:26:07
#6 EA781FBC93 300,000,000 VNĐ 07/09 21:21:48
#5 EA781FBC93 300,000,000 VNĐ 07/09 21:21:29
#4 EA781FBC93 290,000,000 VNĐ 07/09 21:07:28
#3 DCFF9141C4 280,000,000 VNĐ 07/09 20:55:07
#2 DCFF9141C4 240,000,000 VNĐ 07/09 20:54:34
#1 DCFF9141C4 230,000,000 VNĐ 07/09 20:54:28
 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Toàn Cầu
 • Đấu giá viên :Hoàng Văn Minh
 • Địa chỉ :10 Nguyễn Oanh
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công