Đã kết thúc

Lô xe điện Selex

 • Mã tài sản :PT-21231
 • Thời gian mở đăng ký :31/08/2023 07:23:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :06/09/2023 20:23:00
 • Giá khởi điểm :3,000,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :1,000,000 VNĐ
 • Bước giá :1,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :1,000,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :
 • Nơi xem tài sản :
 • Thời gian xem tài sản :
 • Thời gian bắt đầu trả giá :06/09/2023 20:30:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :06/09/2023 21:00:00
Chia sẻ:

Kết quả đấu giá

Giá trúng đấu giá:
3,004,000,000 VNĐ
Mã người trúng:
DCFF9141C4

Lịch sử đặt giá:

#1 DCFF9141C4 3,004,000,000 VNĐ 06/09 20:19:33
 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia
 • Đấu giá viên :Trịnh Công Quyết
 • Địa chỉ :
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công