Thời gian đấu giá còn lại:

00 ngày
:
00 giờ
:
00 phút
:
00 giây

Lô thiết bị, vật tư ngành quân y của Bệnh viện Quân y

 • Mã tài sản :BVQY7
 • Thời gian mở đăng ký :09/10/2023 19:36:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :10/10/2023 19:36:00
 • Giá khởi điểm :1,800,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :500,000 VNĐ
 • Bước giá :20,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :500,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :Công Ty TNHH BidPro
 • Nơi xem tài sản :Số 5 Nguyễn Traĩ, Q1
 • Thời gian xem tài sản :Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 10/10/2023
 • Thời gian bắt đầu trả giá :11/10/2023 19:36:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :12/10/2023 14:00:00
Chia sẻ:

Lô thiết bị, vật tư ngành quân y của Bệnh viện Quân y  cần thanh lý

 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Đấu giá Toản Cầu
 • Đấu giá viên :Hoàng Văn Minh
 • Địa chỉ :Số 5 Nguyễn Traĩ, Q1
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI
2 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công