Thời gian đấu giá còn lại:

00 ngày
:
00 giờ
:
00 phút
:
00 giây

Lô đất số 4 Nguyễn Trãi

 • Mã tài sản :BDS234590
 • Thời gian mở đăng ký :08/10/2023 08:11:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :08/10/2023 12:12:00
 • Giá khởi điểm :10,000,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :5,000,000 VNĐ
 • Bước giá :50,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :5,000,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :Công Ty TNHH BidPro
 • Nơi xem tài sản :10 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp
 • Thời gian xem tài sản :5 ngày
 • Thời gian bắt đầu trả giá :08/10/2023 10:30:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :08/10/2023 12:30:00
Chia sẻ:
 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Hợp Danh Đấu Giá Toàn Cầu
 • Đấu giá viên :Trịnh Công Quyết
 • Địa chỉ :10 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công