Đã kết thúc

Lô 5328 xe vi phạm

 • Mã tài sản :PT-5328
 • Thời gian mở đăng ký :01/09/2023 07:20:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :12/09/2023 09:25:00
 • Giá khởi điểm :4,000,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :5,000,000 VNĐ
 • Bước giá :5,000,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :5,000,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :Công Ty TNHH BidPro
 • Nơi xem tài sản :
 • Thời gian xem tài sản :
 • Thời gian bắt đầu trả giá :12/09/2023 09:30:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :12/09/2023 09:35:00
Chia sẻ:

Kết quả đấu giá

Giá trúng đấu giá:
4,025,000,000 VNĐ
Mã người trúng:
09244809DC

Lịch sử đặt giá:

#2 09244809DC 4,025,000,000 VNĐ 12/09 09:33:58
#1 09244809DC 4,005,000,000 VNĐ 12/09 09:33:16
 • Tổ chức đấu giá tài sản :CSGT TP.HCM
 • Đấu giá viên :Hoàng Văn Minh
 • Địa chỉ :
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công