Thời gian đếm ngược tới giờ đấu giá:

00 ngày
:
00 giờ
:
00 phút
:
00 giây

Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố (Đấu giá lần 2)

 • Mã tài sản :XTT-0001
 • Thời gian mở đăng ký :10/09/2023 19:15:00
 • Thời gian kết thúc đăng ký :15/09/2023 19:00:00
 • Giá khởi điểm :5,000,000 VNĐ
 • Phí đăng ký tham gia đấu giá :500,000 VNĐ
 • Bước giá :250,000 VNĐ
 • Tiền đặt trước :500,000 VNĐ
 • Tên chủ tài sản :Công Ty TNHH BidPro
 • Nơi xem tài sản :
 • Thời gian xem tài sản :
 • Thời gian bắt đầu trả giá :20/09/2023 19:00:00
 • Thời gian kết thúc trả giá :30/09/2023 07:00:00
Chia sẻ:
 • Tổ chức đấu giá tài sản :Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia
 • Đấu giá viên :Trịnh Công Quyết
 • Địa chỉ :
STT TÊN TÀI LIỆU LINK
1 LINK TẢI

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công