Danh sách cuộc đấu giá

Auctions

BVQG-123123
[Demo] Bảo vật quốc gia
[Demo] Bảo vật quốc gia
Giá khởi điểm: 500,000,000₫
Đã kết thúc
THA-001
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Giá khởi điểm: 800,000,000₫
Đã kết thúc
THA-001
Lô xe máy 200 chiếc xe máy (Đấu giá lần 2)
Lô xe máy 200 chiếc xe máy (Đấu giá lần 2)
Giá khởi điểm: 800,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá lô iPhone tịch thu
Đấu giá lô iPhone tịch thu
Giá khởi điểm: 80,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Quyền sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá nhà đất
Đấu giá nhà đất
Giá khởi điểm: 1,000,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá biển số đẹp 88888
Đấu giá biển số đẹp 88888
Giá khởi điểm: 100,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda 6; Biển kiểm soát 31A-6528 của Báo Tiền phong
Đã kết thúc

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công