Danh sách cuộc đấu giá

Auctions

XTT-0001
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố
Giá khởi điểm: 5,000,000₫
Đã kết thúc
PT-5328
Lô 5328 xe vi phạm
Lô 5328 xe vi phạm
Giá khởi điểm: 4,000,000,000₫
Đã kết thúc
CDTT-0001
Nhà công đoàn bị tịch thu
Nhà công đoàn bị tịch thu
Giá khởi điểm: 50,000,000₫
Đã kết thúc
PT-21231
Lô xe điện Selex
Lô xe điện Selex
Giá khởi điểm: 3,000,000,000₫
Đã kết thúc
ABC-ZYX
Xe 4 bánh Mazda
Xe 4 bánh Mazda
Giá khởi điểm: 200,000,000₫
Đã kết thúc
BDS-12345
4 lô đất vàng bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm
4 lô đất vàng bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm
Giá khởi điểm: 20,000,000,000₫
Đã kết thúc
BVQG-123123
[Demo] Bảo vật quốc gia
[Demo] Bảo vật quốc gia
Giá khởi điểm: 500,000,000₫
Đã kết thúc
THA-001
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Lô xe máy 200 chiếc xe máy
Giá khởi điểm: 800,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Đã kết thúc

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công