Khám phá, Cạnh tranh, Chiến thắng!
Đăng nhập: Không yêu cầu nộp tiền
Đấu giá: Không giới hạn số lần đấu giá
Chiến thắng: Thanh toán khi nhận hàng
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá biển số đẹp 88888
Đấu giá biển số đẹp 88888
Giá khởi điểm: 100,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá nhà đất
Đấu giá nhà đất
Giá khởi điểm: 1,000,000,000₫
Đã kết thúc
MTS-WVQ1AZ
Đấu giá quốc tế
Đấu giá quốc tế
Giá khởi điểm: 3,000,000,000₫
Đã kết thúc
XTT-0001
Lô 500 xe máy hết thời gian truy tố (Đấu giá lần 2)
Đã kết thúc
Tin tức mới nhất
Kênh chia sẻ kiến thức hữu ích mỗi ngày
22/08/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, cras non sagittis pellentes que donec, nunc eleifend
22/08/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, cras non sagittis pellentes que donec, nunc eleifend
22/08/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, cras non sagittis pellentes que donec, nunc eleifend
22/08/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, cras non sagittis pellentes que donec, nunc eleifend
22/08/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, cras non sagittis pellentes que donec, nunc eleifend

50+

Nhà đấu giá đối tác

2.000 tỷ+

Giá trị tài sản đã bán

500+

Tài sản đã đấu giá thành công